Burse Doctorale UPT 2009

 

 Obiectivul general al proiectului il constituie îmbunătăţirea şi consolidarea procesului de formare de cercetători prin doctorat organizat ca al treilea ciclu de învăţământ superior în contextul procesului Bologna.

 Doctoratul organizat la parteneri va satisface într-o măsură tot mai mare cerinţe de calitate existente la nivel european privind: conţinutul, nivelul, forma de organizare şi modul de desfăşurare a activităţilor din ciclul doctoral, în principal cerinţa de obţinere a calificării de cercetător într-un anumit domeniu.

Pentru realizarea proiectului s-a realizat un Acord de Parteneriat între: Universitatea ”Politehnica” din Timişoara - partener principal, Universitatea din Oradea, cu sediul în Oradea - partener 1 şi Universitatea din Craiova - partener 2. S-au convenit următoarele: Prin semnarea acestui Acord de Parteneriat, părţile îşi exprimă acordul de asociere în vederea implementării proiectului cu titlul „Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european”. Obiectul parteneriatului îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în vederea implementării proiectului: „Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european”, ID 50783, depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte: ID 88, DMI 1.5, Burse doctorale.

Principiile de buna practică ale parteneriatului presupun ca:
  • Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum este definit în cadrul Acordului de Parteneriat.
  • Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
  • Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.